fbpx

Jūlija Šulmane

Bērnu un jauniešu nodarbības

“Manuprāt, galvenais ir kustēties, vairāk vai mazāk, atbilstoši iespējām un vajadzībām. Kustēties, esot klātesošiem, harmonijā un pateicībā par pašu darbību. Un, ja to var darīt kopā – vēl labāk, vēl iedvesmojošāk, vēl priecīgāk!”

Izglītība

Latvijas Treneru tālakizglītības centrs – C kategorijas trenera studijas
The Brand X Method – Professional Youth Coach Course

Kontakti individuālai saziņai